Chaharky

VZDĚLÁNÍ

TRÉNINKOVÝ PROCES
(probíhá od září do června)


Tréninkový proces v rámci školní výuky

Hráči a hráčky navštěvují ZŠ J. Šoupala. Součástí výuky je povinně volitelný předmět Pohybové a sportovní aktivity (PSA). Výuka PSA je zaměřena na všestranný rozvoj (gymnastika, úpolová cvičení, míčové hry, plavání apod.).

Tréninkový proces navazuje na školní výuku. Probíhá na hřišti TJ Sokol Hošťálkovice pod vedením zkušených trenérů.

Sportovní třídy mají přímou návaznost na Sportovní centrum mládeže FC Baník Ostrava, a. s., úzce spolupracuje se Sportovním gymnáziem v Ostravě i dalšími středními školami.


Mimoškolní tréninkový proces

Probíhá na hřišti TJ Sokol Hošťálkovice nebo v nedalekých tělocvičnách. 

 

PŘEHLED NÁPLNĚ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Předškoláci + děti 1. a 2. tříd

- trénink 1 - 2 týdně,
- možnost využití školní družiny,
- soutěž v minikopané, turnaje, zahraniční zájezdy.


Děti 3. - 5. sportovních tříd FC Baník Ostrava

- 4 hodiny TV týdně,
- možnost využití školní družiny,
- soustředění,
- soutěž v minikopané, turnaje, zahraniční zájezdy.


Děti 6. - 9. sportovních tříd FC Baník Ostrava

- 5 hodin TV týdně,
- možnost využití školní družiny pro 6. a 7. ročník,
- nejvyšší republikové soutěže žáků,
- soustředění,
- lyžařský výcvik,
- krajská reprezentace.


PROGRAM VÝCHOVY

Přípravky


V šesti až osmi letech jsou vychováváni k přátelství, vzájemné spolupráci a příslušnosti k družstvu. Jsou jim zprostředkovávány základy hygienických návyků. Samozřejmá je všestranná stimulace pohybových schopností, základní koordinace a učení nejnutnějších pravidel kopané.

V oblasti specializace je pozornost soustředěna na nácvik základních herních dovedností, které se uplatňují v soutěži v minikopané v počtu 4 na 4 s brankářem.

Ve starší kategorii přípravek ve věku od 9 do 10 let je navazováno na předešlé období a je cíleně rozvíjena soutěživost, ctižádost a schopnost překonávat nepříznivé pocity. Rozvoj techniky a samostatného rozhodování je podporován míčovými hrami. Od této kategorie začíná cílený trénink brankářů. Družstva se učí jednoduchým herním kombinacím a takticky řeší základní standardní situace např. roh či vhazování. I nadále hrají soutěž v minikopané.


Mladší žáci a žákyně

Mladší žáci a žákyně jsou součástí intenzifikace sportovních tříd. Velká pozornost je věnována spolupůsobení hráč/ka-trenér-škola-rodina. Důraz je kladen na rozvoj variabilního využití individuální techniky a koordinace, hlavně dolních končetin. Cíleně, se zaměřením do budoucna, jsou vyučovány základy taktiky.

V družstvu se žáci učí naplnit své vydobyté sociální role a nést odpovědnost za své chování ve hře i v šatně. Hra je 7 na 7 s brankářem.

Starší žáci a žákyně

Kategorie pubertálního věku je specifická a je zaměřena na zvládání všech náročných tréninkových úkolů, včetně způsobu života. Hráči a hráčky jsou vedeni k samostatnosti, tvořivosti, odpovědnosti a samostatnému řešení životních problémů.

Při tréninku jsou dovednosti přibližovány v pohybových řetězcích s důrazem na dynamickou techniku a její stabilizaci. Z hlediska taktiky je cílem hráče naučit řešit složité herní situace, jak v obranné, tak v útočné fázi. V rozestavení 4-4-2 se učí zaujímat postavení účelné k pohybu míče. Technika jednotlivce je už rozvíjena ve spojení s taktikou (rychle, ekonomicky a efektivně umět řešit herní situaci). Roste podíl kondiční přípravy v tréninku a význam regenerace.


 


 

QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO